Υπολογισμός διαστάσεων

Με τον παρακάτω μετατροπέα μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε την ποσότητα χαρτιού που θα χρειαστείτε για ο-
τιδήποτε θέλετε να δημιουργήσετε

Δείτε πόσα φύλλα θα χρειαστείτε και πόσα αντικείμενα ανά φύλλο παράγονται

Αντικείμενο που θέλετε να φτιάξετε

Μήκος(σε cm)

Πλάτος(σε cm)

Ποσότητα αντικειμένων

Φύλλο χαρτιού (Εργοστασιακές διαστάσεις)

Μήκος(σε cm)

Πλάτος(σε cm)

Where is that genius when you need him?